TPD Radom
Dom – to nie miejsce
gdzie mieszkasz,
ale miejsce
gdzie cię rozumieją.

Christian Morgenstern

Towarzystwo przyjaciół dzieci

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej TPD za okres 01.01.2022- 31.12 2022r.

Informacja ogólna na temat działalności OIK

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu realizuje zadania związane z obszarem przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Ośrodka jest pomaganie ofiarom przemocy domowej polegające na podejmowaniu działań powodujących daleko idące zmiany wewnętrzne, które z kolei warunkują skuteczne, konstruktywne działanie i pożądane zachowania czy też zmiany życiowe.

Jest to zadanie, które określa udaną pomoc czyli taką, która doprowadza do całkowitego ustania przemocy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2022 roku prowadził działalność ambulatoryjną oraz hostelową przeznaczoną dla kobiet z dziećmi poszkodowanych na skutek przemocy w rodzinie.

Od 2020 r. w związku z pandemią zmienił się profil spraw wpływających do OIK.

Osoby zamknięte w domu żyjące w stanie ciągłego zagrożenia często musiały przebywać ze sobą pomimo ostrych konfliktów , które im towarzyszyły.

Towarzyszył temu strach o siebie rodzinę i przyszłość.

Dochodziło do wielu zaburzeń o charakterze depresyjnym z którym wiele osób nie mogło sobie poradzić.

Dzieci pozbawione kontaktu z rówieśnikami siedzące od rana do wieczora przed komputerem czy w ramach nauki zdalnej czy poszukujące znajomych na portalach społecznościowych nie mogły sobie poradzić z wieloma problemami emocjonalnymi co skutkowało zaburzeniami osobowości w tym przedłużających się stanów depresyjnych.

Do normalnej pracy OIK wrócił od kwietnia 2022r.

Wzrosła liczba zaburzeń emocjonalnych skutkująca myślami samobójczymi czy też próbami samobójczymi głównie wśród osób młodych 68 przypadków/ najmłodsza osoba 11 lat najstarsza 47 lata.

Celem działania Ośrodka w 2022 roku było możliwie szybkie i sprawne przywrócenie podopiecznym zdolności prawidłowego funkcjonowania. To oznaczało, że Ośrodek podejmował różne formy pomocy umożliwiające ofiarom przemocy i ich rodzinom wspieranie ich w przezwyciężaniu trudnej sytuacji związanej z doznawaniem przemocy, z którą nie byli w stanie sobie poradzić bez wsparcia z zewnątrz.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniał w 2022 roku kompleksową pomoc, na którą składały się:

 

 1. interwencja kryzysowa: diagnoza sytuacji, pomoc w planowaniu podjęcia działań umożliwiających zmianę, prowadzenie rozmów wspierająco-terapeutycznych, podejmowanie procedury instytucjonalnej

 2. terapia: prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej (psychodynamicznej), prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w hostelu,

 

 1. konsultacje i poradnictwo: prowadzenie konsultacji pedagogicznych, prowadzenie porad prawnych, prowadzenie porad w zakresie uzyskania pomocy socjalnej, sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznych na żądanie sądu.

 
II. Informacja dotycząca spraw wnoszonych do Ośrodka
W okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 r.do OIK wpłynęło 835 spraw

Kwalifikując sprawy w kilku przypadkach istnieją problemy współistniejące łączące jedną sprawę jak np. alkoholizm, przemoc i sprawa rozwodowa.

 

Tabela 1.

Kategoria spraw wnoszonych do Ośrodka

01.01.2022-31.12.2022 rok

Przemoc fizyczna i psychiczna

 

803

Molestowanie seksualne

 

6

 

Alkoholizm

 

111

Sprawy rozwodowe

 

26

Sprawowanie opieki nad dziećmi

 

21

Komunikacja w rodzinie

 

37

Sprawy socjalne

 

18

Zaburzenia emocjonalne , stany depresyjne ,

Próby samobójcze, myśli samobójcze

 

123

68

Inne: *

* dzieci pozostawione bez opieki - b

* ucieczki z domu nieletnich – c

* wyrzucenie z domu – d

* handel ludźmi –e

* dopalacze -f

 

 

4b

21c

3d

3e

12f

 

 

W 2022 roku z pomocy hostelowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej korzystało:

 

Tabela 2.

Ilość osób przebywających w części hostelowej Ośrodka 01.01.- 31.12 .2021

rok

kobiety

dzieci

2022

13

 

13

Na dzień 31.12.2021r.

5

5

 

 

 

 

 

W każdym z przypadków trafiających do Ośrodka niezmiernie ważnym było dostrzeżenie problemu, potraktowanie go jako źródła cierpienia, zagrożenia oraz dysfunkcji człowieka i rodziny.

.

a) pomoc indywidualna

z różnych rodzajów tej pomocy skorzystało w w 2022 roku:

 • terapia psychodynamiczna: 14 osób

 • rozmowy terapeutyczne: 426osób

 • porady prawne: 432 osób

 • porady psychopedagogiczne 254 osób

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne 65 osób

 • Razem 1191 osoby

 

Indywidualne sesje terapeutyczne prowadzone były w sposób zdalny chyba ,że sytuacja wymagała bezpośredniego kontaktu.

.

 

Procedurę instytucjonalną podejmowaną w ramach interwencji

kryzysowej uruchomiono w okresie 01.01.2022 – 31.12. 2022 r. w 117 przypadkach.

Były to wnioski do:

 • Sąd: 21
 • Prokuratura: 17
 • Policja 2
 • Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3

 • Wezwania do OIK 23
 • Opinie i zaświadczenia 3
 • Procedura NK 9
 • MZL , 2
 • MOPS 4
 • urzędy 12
 • inne/szkoły ,placówki itp./ 21

W 2022 roku funkcjonował podany do publicznej wiadomości telefon zaufania 19288 jak również od lipca Radomska Pomoc Linia 800 900 007 zgłoszono 46 spraw 19288 – 235 sprawy.

Specjaliści dyżurujący w Ośrodku udzielali porad dotyczących aktualnych i potencjalnych problemów związanych z sytuacją pandemii jak również problemów rodzinnych w tym przemocy.. Ta forma pomocy bardzo często okazuje się istotna z uwagi na anonimowość jak również w wielu przypadkach jest pierwszym krokiem ze strony ofiar przemocy w poszukiwaniu profesjonalnej pomocy.

Wiele telefonów dotyczyło potrzeby rozmowy w zakresie odreagowania napięć.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej TPD za okres 01.01.2021- 31.12 2021r.

Informacja ogólna na temat działalności OIK

           

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu realizuje zadania związane z obszarem przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Ośrodka jest pomaganie ofiarom przemocy domowej polegające na podejmowaniu działań powodujących daleko idące zmiany wewnętrzne, które z kolei warunkują skuteczne, konstruktywne działanie i pożądane zachowania czy też zmiany życiowe.

Jest to zadanie, które określa udaną pomoc czyli taką, która doprowadza do całkowitego ustania przemocy.

            Ośrodek Interwencji Kryzysowej w   2021 roku prowadził działalność ambulatoryjną oraz hostelową przeznaczoną dla kobiet z dziećmi poszkodowanych na skutek przemocy w rodzinie.

Od  2020 r. w związku z pandemią zmienił się profil spraw wpływających do OIK.

Osoby zamknięte w domu żyjące w stanie ciągłego zagrożenia często musiały przebywać ze sobą pomimo ostrych konfliktów , które im towarzyszyły.

Towarzyszył temu strach o siebie rodzinę i przyszłość.

Dochodziło do wielu zaburzeń o charakterze depresyjnym z którym wiele osób nie mogło sobie poradzić.

Dzieci pozbawione kontaktu z rówieśnikami siedzące od rana do wieczora przed komputerem czy w ramach nauki zdalnej czy poszukujące znajomych na portalach społecznościowych nie mogły sobie poradzić z wieloma problemami emocjonalnymi co skutkowało zaburzeniami osobowości w tym przedłużających się stanów depresyjnych.

Wzrosła liczba zaburzeń emocjonalnych skutkująca myślami samobójczymi czy też próbami samobójczymi głównie wśród osób młodych /31 przypadków/ najmłodsza osoba 16 lat najstarsza 44 lata.

Celem działania Ośrodka w 2021 roku było możliwie szybkie i sprawne przywrócenie podopiecznym zdolności prawidłowego funkcjonowania. To oznaczało, że Ośrodek podejmował różne formy pomocy umożliwiające ofiarom przemocy i ich rodzinom  wspieranie ich w przezwyciężaniu trudnej sytuacji związanej z doznawaniem przemocy, z którą nie byli  w stanie sobie poradzić bez wsparcia z zewnątrz.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniał w  2021  roku kompleksową pomoc, na którą składały się:

 

 1. interwencja kryzysowa: diagnoza sytuacji, pomoc w planowaniu podjęcia działań umożliwiających zmianę, prowadzenie rozmów  wspierająco-terapeutycznych, podejmowanie procedury instytucjonalnej
 2. terapia: prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej (psychodynamicznej), prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w hostelu,
 3. konsultacje i poradnictwo: prowadzenie konsultacji pedagogicznych, prowadzenie porad prawnych, prowadzenie porad w zakresie uzyskania pomocy socjalnej, sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznych na żądanie sądu.
 

 

II. Informacja dotycząca spraw wnoszonych do Ośrodka
W okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 r.do OIK wpłynęło 1105 spraw

Kwalifikując sprawy w kilku przypadkach istnieją problemy współistniejące łączące jedną sprawę jak np. alkoholizm, przemoc i sprawa rozwodowa.

 

 

      Tabela 1.

Kategoria spraw wnoszonych do Ośrodka

 01.01.2021-31.12.2021 rok

Przemoc fizyczna i psychiczna

 

897

Molestowanie seksualne

 

8

 

Alkoholizm

 

145

Sprawy rozwodowe

 

36

Sprawowanie opieki nad dziećmi

 

24

Komunikacja w rodzinie

 

58

Sprawy socjalne

 

17

Zaburzenia emocjonalne , stany depresyjne ,

 Próby samobójcze, myśli samobójcze

 

91

31

Inne: *

* dzieci pozostawione bez opieki - b

* ucieczki z domu nieletnich – c

* wyrzucenie z domu – d

* handel ludźmi –e

* dopalacze -f

 

 

5b

18c

                        6d

7e

                        16f

           

           

W 2021 roku z pomocy hostelowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej korzystało:

 

     Tabela 2.

Ilość osób przebywających w części hostelowej Ośrodka 01.01.- 31.12 .2021

rok

  kobiety

        dzieci

2021

7

 

8

Na dzień  31.12.2021r.

3

3

 

 

 

 

 

            W każdym z przypadków trafiających do Ośrodka niezmiernie ważnym było dostrzeżenie  problemu, potraktowanie go jako źródła cierpienia, zagrożenia oraz dysfunkcji człowieka i rodziny.

.

            a) pomoc indywidualna

z różnych rodzajów tej pomocy skorzystało w       w  2021 roku:

 • terapia psychodynamiczna:                                    16 osób
 • rozmowy terapeutyczne:                                         603osób
 • porady prawne:                                                         548osób
 • porady psychopedagogiczne                                    288 osób
 • komunikacja w rodzinie                                            77 osób
 • Razem                                                                    1532 osoby

 

             Specjalistyczne poradnictwo rodzinne                  147 osób

 

Indywidualne sesje terapeutyczne prowadzone były w sposób zdalny chyba ,że sytuacja wymagała bezpośredniego kontaktu.

.

 

Procedurę instytucjonalną podejmowaną w ramach interwencji

kryzysowej uruchomiono w okresie 01.01.2021 –  31.12. 2021 r.  w  93  przypadkach.

Były to wnioski do:

 

            * Sąd:                                                                           22

* Prokuratura:                                                              15

* Policja                                                                          3

* Gminna Komisja                                                       

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  2

* Wezwania do OIK                                                      11

* Opinie i zaświadczenia                                                2

*  Procedura NK                                                             8

* MZL ,                                                                           3

              MOPS                                                                            5

                                                                                                                                                                     

  urzędy                                                                          16

   inne/szkoły ,placówki itp./                                          19

 

 

           

           

 

            W   2021 roku funkcjonował podany do publicznej wiadomości telefon zaufania 19288 jak również od lipca  Radomska Pomoc Linia 800 900 007  zgłoszono 43 spraw 19288 – 245 sprawy.

Specjaliści dyżurujący w Ośrodku udzielali porad dotyczących aktualnych i potencjalnych problemów  związanych z sytuacją pandemii jak również problemów rodzinnych w tym przemocy.. Ta forma pomocy bardzo często okazuje się istotna z uwagi na anonimowość jak również w wielu przypadkach jest pierwszym krokiem ze strony ofiar przemocy w poszukiwaniu profesjonalnej pomocy.

Wiele telefonów dotyczyło potrzeby rozmowy w zakresie odreagowania napięć.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej TPD za okres 01.01.2020- 31.12 2020r.

Informacja ogólna na temat działalności OIK

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu realizuje zadania związane z obszarem przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Ośrodka jest pomaganie ofiarom przemocy domowej polegające na podejmowaniu działań powodujących daleko idące zmiany wewnętrzne, które z kolei warunkują skuteczne, konstruktywne działanie i pożądane zachowania czy też zmiany życiowe.

Jest to zadanie, które określa udaną pomoc czyli taką, która doprowadza do całkowitego ustania przemocy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2020 roku prowadził działalność ambulatoryjną oraz hostelową przeznaczoną dla kobiet z dziećmi poszkodowanych na skutek przemocy w rodzinie.

Od marca 2020 r. w związku z pandemią zmienił się profil spraw wpływających do OIK.

Osoby zamknięte w domu często musiały przebywać ze sobą pomimo ostrych konfliktów , które im towarzyszyły.

Towarzyszył temu strach o siebie rodzinę i przyszłość.

Dochodziło do wielu zaburzeń o charakterze depresyjnym z którym wiele osób nie mogło sobie poradzić.

Celem działania Ośrodka w 2020 roku było możliwie szybkie i sprawne przywrócenie podopiecznym zdolności prawidłowego funkcjonowania. To oznaczało, że Ośrodek podejmował różne formy pomocy umożliwiające ofiarom przemocy i ich rodzinom wspieranie ich w przezwyciężaniu trudnej sytuacji związanej z doznawaniem przemocy, z którą nie byli w stanie sobie poradzić bez wsparcia z zewnątrz.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniał w 2020 roku kompleksową pomoc, na którą składały się:

 

 1. interwencja kryzysowa: diagnoza sytuacji, pomoc w planowaniu podjęcia działań umożliwiających zmianę, prowadzenie rozmów wspierająco-terapeutycznych, podejmowanie procedury instytucjonalnej

 2. terapia: prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej (psychodynamicznej), prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w hostelu,

 

 1. konsultacje i poradnictwo: prowadzenie konsultacji pedagogicznych, prowadzenie porad prawnych, prowadzenie porad w zakresie uzyskania pomocy socjalnej, sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznych na żądanie sądu.

 

 

II. Informacja dotycząca spraw wnoszonych do Ośrodka
W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r.do OIK wpłynęło 1064 spraw

Kwalifikując sprawy w kilku przypadkach istnieją problemy współistniejące łączące jedną sprawę jak np. alkoholizm, przemoc i sprawa rozwodowa.

 

 

Tabela 1.

Kategoria spraw wnoszonych do Ośrodka

01.01.2020-31.12.2020 rok

Przemoc fizyczna i psychiczna

 

876

Molestowanie seksualne

 

4

 

Alkoholizm

 

123

Sprawy rozwodowe

 

34

Sprawowanie opieki nad dziećmi

 

54

Komunikacja w rodzinie

 

17

Sprawy socjalne

 

21

Zaburzenia emocjonalne , stany depresyjne ,

Próby samobójcze

 

87

2

Inne: *

* dzieci pozostawione bez opieki - b

* ucieczki z domu nieletnich – c

* wyrzucenie z domu – d

* handel ludźmi –e

* dopalacze -f

 

 

6b

15c

3d

13e

9f

 

 

W 2020 roku z pomocy hostelowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej korzystało:

 

Tabela 2.

Ilość osób przebywających w części hostelowej Ośrodka 01.01.- 31.12 .2020

rok

kobiety

dzieci

2020

6

 

5

Na dzień 31.12.2020r.

3

4

 

 

 

 

Analizując kategorie spraw wnoszonych do Ośrodka w I półroczu 2020 r. należy podkreślić, iż najwięcej odnotowano spraw dotyczących przemocy fizycznej i psychicznej 418 przypadków.

Przyczynowo z zaistniałą sytuacją ma związek stan zagrożenia zdrowotnego związanego pandemią .

Konflikty osób zamkniętych w domu baz wątpienia przyczyniały się do wzrostu spraw związanych z przemocą psychiczną , zaburzeniami emocjonalnymi jak również stanami depresyjnymi.

.

 

W każdym z przypadków trafiających do Ośrodka niezmiernie ważnym było dostrzeżenie problemu, potraktowanie go jako źródła cierpienia, zagrożenia oraz dysfunkcji człowieka i rodziny.

.

a) pomoc indywidualna

z różnych rodzajów tej pomocy skorzystało w w 2020 roku:

 • terapia psychodynamiczna: 14 osób

 • rozmowy terapeutyczne: 412osób

 • porady prawne: 687 osób

 • porady psychopedagogiczne 256 osób

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne 71 osób

 • Razem 1440 osoby

 

Indywidualne sesje terapeutyczne prowadzone były w sposób zdalny chyba ,że sytuacja wymagała bezpośredniego kontaktu.

.

 

Procedurę instytucjonalną podejmowaną w ramach interwencji

kryzysowej uruchomiono w okresie 01.01.2020 – 31.12. 2020 r. w 92 przypadkach.

Były to wnioski do:

 

* Sąd: 13

* Prokuratura: 17

* Policja 2

* Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6

* Wezwania do OIK 5

* Opinie i zaświadczenia 5

* Procedura NK 3

* MZL , 2

MOPS 2

NK 5

urzędy 11

inne/szkoły ,placówki itp./ 26

 

 

 

 

 

W 2020 roku funkcjonował podany do publicznej wiadomości telefon zaufania 19288 jak również od lipca Radomska Pomoc Linia 800 900 007 zgłoszono 86 spraw 19288 – 112 sprawy.

Specjaliści dyżurujący w Ośrodku udzielali porad dotyczących aktualnych i potencjalnych problemów związanych z sytuacją pandemii jak również problemów rodzinnych w tym przemocy.. Ta forma pomocy bardzo często okazuje się istotna z uwagi na anonimowość jak również w wielu przypadkach jest pierwszym krokiem ze strony ofiar przemocy w poszukiwaniu profesjonalnej pomocy.

Wiele telefonów dotyczyło potrzeby rozmowy w zakresie odreagowania napięć.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej TPD za okres 01.01.2019- 31.12.2019 r.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej TPD  za okres 01.01.2019- 31.12.2019 r.

 1. Informacja ogólna na temat działalności Ośrodka
 2. Informacja dotycząca spraw wnoszonych do Ośrodka
 3. Krótka analiza danych zawartych w tabelach
 4. Informacja na temat pomocy udzielanej przez Ośrodek
 5. Działalność edukacyjna Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

I. Informacja ogólna na temat działalności OIK

           

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu realizuje zadania związane z obszarem przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Ośrodka jest pomaganie ofiarom przemocy domowej polegające na podejmowaniu działań powodujących daleko idące zmiany wewnętrzne, które z kolei warunkują skuteczne, konstruktywne działanie i pożądane zachowania czy też zmiany życiowe. Jest to zadanie, które określa udaną pomoc czyli taką, która doprowadza do całkowitego ustania przemocy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w   2019 roku prowadził działalność ambulatoryjną oraz hostelową przeznaczoną dla kobiet z dziećmi poszkodowanych na skutek przemocy w rodzinie.

Celem działania Ośrodka w 2019 roku było możliwie szybkie i sprawne przywrócenie podopiecznym zdolności prawidłowego funkcjonowania. To oznaczało, że Ośrodek podejmował różne formy pomocy umożliwiające ofiarom przemocy i ich rodzinom  wspieranie ich w przezwyciężaniu trudnej sytuacji związanej z doznawaniem przemocy, z którą nie byli  w stanie sobie poradzić bez wsparcia z zewnątrz.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniał w 2019 roku kompleksową pomoc, na którą składały się:

 

 1. interwencja kryzysowa: diagnoza sytuacji, pomoc w planowaniu podjęcia działań umożliwiających zmianę, prowadzenie rozmów  wspierająco-terapeutycznych, podejmowanie procedury instytucjonalnej
 2. terapia: prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej (psychodynamicznej), prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w hostelu, dla kobiet po wyjściu z hostelu, dla kobiet zgłaszających się oraz dla dzieci i młodzieży, prowadzenie mediacji rodzinnych
 3. konsultacje i poradnictwo: prowadzenie konsultacji pedagogicznych, prowadzenie porad prawnych, prowadzenie porad w zakresie uzyskania pomocy socjalnej, sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznych na żądanie sądu.
 

II. Informacja dotycząca spraw wnoszonych do Ośrodka

W okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 do OIK wpłynęło 944 spraw

 

 

      Tabela 1.

Kategoria spraw wnoszonych do Ośrodka

 01.01.2019-31.12.2019 rok

Przemoc fizyczna i psychiczna

 

851 w tym 41 przypadków przemocy ekonomicznej oraz 6 instytucjonalnej  i około 17 cyberprzemocy

Molestowanie seksualne

 

4

1-przypadek użycia tabletki gwałtu

Alkoholizm

 

134

Sprawy rozwodowe

 

13

Sprawowanie opieki nad dziećmi

 

21

Komunikacja w rodzinie

 

45

Sprawy socjalne

 

17

Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży

 

16

Inne: * prostytucja dziecięca - a

* dzieci pozostawione bez opieki - b

* ucieczki z domu nieletnich – c

* wyrzucenie z domu – d

* handel ludźmi –e

* dopalacze -f

 

1a

6b

9c

7d

12e

21f

           

Ilość spraw podejmowanych w systemie pomocy

ambulatoryjnej opierała się przede wszystkim na działaniach kwalifikowanych do obszaru interwencji kryzysowej, zgodnie z istotą funkcjonowania Ośrodka.

Punktem wyjściowym tych działań było zdiagnozowanie sytuacji tj. wniknięcie w sprawy rodziny, w której pojawił się problem w celu spowodowania zmiany zachowań i reguł rządzących życiem rodziny będącej w kryzysie. W dalszej kolejności interwencja kryzysowa dotyczyła zatrzymania aktów przemocy, udzielenia bezpiecznej formy pomocy ofiarom, a w niektórych przypadkach łączyła się z odizolowaniem ofiary od sprawcy i umieszczeniem jej w części hostelowej Ośrodka /Tabela 2./

OIK prowadził w 2019r. Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałający Handlu Ludźmi.

Z jego pomocy skorzystało 12 osób.

           

W 2018 roku z pomocy hostelowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej korzystało:

 

     Tabela 2.

Ilość osób przebywających w części hostelowej Ośrodka

rok

  kobiety

        dzieci

2019

7

 

8

Na dzień  31.12.2019r

3

4

 

 

III. Krótka analiza danych zawartych w Tabelach 1 i 2

 

Analizując kategorie spraw wnoszonych do Ośrodka w  2019 r. należy podkreślić, iż najwięcej odnotowano spraw dotyczących przemocy fizycznej i psychicznej 851 przypadków.

Częstą formą przemocy stosowaną wobec kobiet jest przemoc ekonomiczna w roku 2019 było 41 przypadków oraz przemoc instytucjonalna 6 gdzie sprawca posługując się różnymi instytucjami typu Policja Sąd MOPS itd. składa donosy na swoją byłą żone / partnerkę/ ,że ta nie dba o dzieci ..pije alkohol itp. co powoduje ciągłe sprawdzanie tej osoby przez różne instytucje  w efekcie u kobiety rożnie poczucie zagrożenia i brak wiary w skuteczne ukaranie sprawcy przemocy.

Notujemy również  sprawy związanych z zaburzeniami emocjonalnymi wśród dzieci i młodzieży .

Związane jest to przyczynowo z modnymi wśród młodzieży napojami energetycznymi jak również z używaniem substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy zarejestrowano 22 przypadków.

Sprawy dotyczyły agresywnych zachowań jak również przedłużających się stanów psychotycznych. Problemem jest brak oddziału szpitalnego np. dziennego do właściwej diagnozy przedłużających się zachowań psychotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Osobnym problemem jest przemoc wobec osób starszych pow.67 r.ż Z reguły sprawcami są osoby najbliższe /dzieci , wnuki / zanotowano 11 takich przypadków gdzie trudność postępowania polega na odmowie zeznań przez osoby starszej w stosunku do sprawców.

Kolejny problem to przemoc wobec dzieci Najczęściej sprawcami są osoby z najbliższego otoczenia dziecka rodzice / ojciec/ lub tzw. konkubent. Mamy tutaj w 44 przypadkach do czynienia z przemocą bezpośrednią wobec dzieci  i w 47 przypadkach z przemocą posrednią.

Istotnym czynnikiem wspomagającym występowanie przemocy domowej był problem alkoholowy niestety coraz młodsze osoby nadużywają alkoholu i stają się przez to agresywne w stosunku do najbliższego otoczenia zgłoszono 113 takich przypadków w tym 14 dotyczyło osób w przedziale wiekowym 16-18 lat.

Procedura Niebieskiej Karty jeśli zostaje wszczęta w początkowym okresie przemocy w rodzinie wówczas jest ona skuteczna . Daje wsparcie na grupach roboczych dla ofiary przemocy i jednocześnie wpływa na zmianę postępowania sprawcy.

Jednak często zdarza się , że Procedura NK używana jest jako argument w sprawach rozwodowych lub w konfliktach kiedy osoby współzamieszkujące zakładają sobie NK wzajemnie.

Problemem jest również cyberprzemoc.

Brutalny heit powoduje często problemy psychiczne u osób , które stają się przedmiotem ataku. W 2019r. zgłoszono do OIK 17 takich przypadków. Najczęściej dotyczyło osób w wieku 14-20 lat ale zdarzały się również przypadki kiedy cyberprzemoc stosują osoby które wcześniej były w związku , a po rozstaniu „załatwiają” porachunki poprzez np. portale społecznościowe.

Na podstawie analizy spraw prowadzonych w Ośrodku można pokusić się o stwierdzenie, że tendencje stosowania przemocy przez sprawców  stanowiły mocny związek z zaburzeniami prawidłowej komunikacji w rodzinie oraz  dysfunkcją procesu wychowawczego.

Dość istotnym czynnikiem była również trudna sytuacja socjalna rodziny, w której pojawiała się przemoc.

Tendencja do współwystępowania wymienionych czynników dała się zauważyć również w analizie przypadków trafiających do części hostelowej Ośrodka.

Osoby przebywające w niej to najczęściej kobiety z dziećmi pochodzące z rodzin, w których występował zarówno problem alkoholowy jak i przemoc, brak porozumienia, zubożenie rodziny najczęściej spowodowane długim okresem bezrobocia obydwu bądź jednego z rodziców dzieci oraz brak szans na powrót do domu, z którego zostały wyrzucone.

            Czas pobytu kobiet z dziećmi w części hostelowej Ośrodka odizolowanych od sprawcy był bardzo mocno związany z predyspozycjami podopiecznych do osiągania poczucia bezpieczeństwa, umiejętności prawidłowego funkcjonowania, stanu równowagi oraz uregulowaniem spraw formalno-prawnych, które w efekcie są ściśle związane z zagwarantowaniem bezpieczeństwa w danej rodzinie.

Ilość osób przebywająca w części hostelowej Ośrodka w  2019 roku była zatem uzależniona od powyżej wymienionych warunków, które do końca nie są do określenia w  pierwszej ocenie sytuacji czy diagnozie kryzysu   w momencie pojawienia się osoby poszkodowanej.

.

 

IV. Informacja na temat pomocy udzielanej przez Ośrodek

 

            W każdym z przypadków trafiających do Ośrodka niezmiernie ważnym było dostrzeżenie  problemu, potraktowanie go jako źródła cierpienia, zagrożenia oraz dysfunkcji człowieka i rodziny.

W dalszej kolejności określenie planu pomocy, a to z kolei dotyczyło określenia rodzaju pomocy oferowanej w Ośrodku  oraz dla zabezpieczenia sytuacji ofiary – podjęcia procedury instytucjonalnej.

            a) pomoc indywidualna

z różnych rodzajów tej pomocy skorzystało w       2019 roku:

 • terapia psychodynamiczna:                                   9 osób
 • mediacje rodzinne:                                                  10 osób
 • rozmowy terapeutyczne:                                       270 osób
 • porady prawne:                                                     432 osób
 • porady psychopedagogiczne                                 387 osób
 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne                  76 osób
 • Razem                                                                1184 osoby

 

Indywidualne sesje terapeutyczne prowadzone były w

przypadkach, w których konieczna było dogłębna analiza psychologiczna obejmująca zachowania, sytuację, źródła problemu oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości ofiary i przywrócenia równowagi psychicznej bez których ofiara nie byłaby w stanie poradzić sobie korzystając jedynie  z  form wsparcia grupowego, czy też instytucjonalnego.

 

Procedurę instytucjonalną podejmowaną w ramach interwencji

kryzysowej uruchomiono w okresie 01.01.2019 –  31.12.2019 r.  w 319   przypadkach.

Były to wnioski do:

 

            * Sąd:                                                                        30

* Prokuratura:                                                             29  

* Policja                                                                        3

* Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                 4

* Wezwania do OIK                                                     18

* Opinie i zaświadczenia                                              13

*  Procedura NK                                                           10

* MZL , MOPS , U.M                                                  39

ZUS                                                                             7

 NK                                                                             6

 inne                                                                            160

 

 

            b) pomoc grupowa

            Obok powyżej wymienionych działań Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2019 roku oferował kobietom, dzieciom oraz młodzieży poszkodowanym na skutek przemocy w rodzinie – udział w grupach wsparcia. W ciągu roku w zajęciach takich grup wzięło udział 8 osób.

Spotkania polegały na pomaganiu w rozpoznawaniu istoty i rozmiarów przemocy w rodzinie, w zapoznaniu się z kompetencjami instytucji świadczących pomoc ofiarom przemocy oraz budowaniu poczucia własnej wartości. Spotkania miały obok terapeutycznego także edukacyjny charakter. Tematyka dotyczyła przemocy, choroby alkoholowej, współuzależnienia, procesu wychowania.

            Celem pierwszorzędnym grup wsparcia była pomoc w zwalczaniu poczucia izolacji i zmniejszaniu poczucia winy oraz napiętnowania.

           

c) telefony zaufania

            W 2019 roku funkcjonował podany do publicznej wiadomości telefon zaufania 19288 jak również od lipca  Radomska Pomoc Linia 800 900 007  zgłoszono 31 spraw 19288 – 89 sprawy.

Specjaliści dyżurujący w Ośrodku udzielali porad dotyczących aktualnych i potencjalnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie. Ta forma pomocy bardzo często okazuje się istotna z uwagi na anonimowość jak również w wielu przypadkach jest pierwszym krokiem ze strony ofiar przemocy w poszukiwaniu profesjonalnej pomocy.

 

            V. Działalność edukacyjna Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

W 2019 roku Ośrodek kontynuował zadania podejmowane już

w poprzednich latach, ściśle określone jako działania profilaktyczno-edukacyjne. Składały się na nie:

 •  monitorowanie praw ofiar przestępstw domowych,  monitorowanie problemu krzywdzenia dzieci
  • szkolenia pedagogów szkolnych , kuratorów sądowych w kontekście działań wynikających z procedury NK jak również problemu przemocy wobec dzieci w tym zjawiska pedofilii
  • organizowanie debat w placówkach oświatowych na tematy związane z problematyką przemocy i uzależnień
  • spotkania w placówkach oświatowych
  • opracowywanie i wydanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych
  • programy informacyjne i edukacyjne w mediach

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej TPD

Za okres 01.01.2018- 31.12.2018 r.

 

 1. Informacja ogólna na temat działalności Ośrodka

 2. Informacja dotycząca spraw wnoszonych do Ośrodka

 3. Krótka analiza danych zawartych w tabelach

 4. Informacja na temat pomocy udzielanej przez Ośrodek

 5. Działalność edukacyjna Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

I. Informacja ogólna na temat działalności OIK

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu realizuje zadania związane z obszarem przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Ośrodka jest pomaganie ofiarom przemocy domowej polegające na podejmowaniu działań powodujących daleko idące zmiany wewnętrzne, które z kolei warunkują skuteczne, konstruktywne działanie i pożądane zachowania czy też zmiany życiowe.

Jest to zadanie, które określa udaną pomoc czyli taką, która doprowadza do całkowitego ustania przemocy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2018 roku prowadził działalność ambulatoryjną oraz hostelową przeznaczoną dla kobiet z dziećmi poszkodowanych na skutek przemocy w rodzinie.

Celem działania Ośrodka w 2018 roku było możliwie szybkie i sprawne przywrócenie podopiecznym zdolności prawidłowego funkcjonowania. To oznaczało, że Ośrodek podejmował różne formy pomocy umożliwiające ofiarom przemocy i ich rodzinom wspieranie ich w przezwyciężaniu trudnej sytuacji związanej z doznawaniem przemocy, z którą nie byli w stanie sobie poradzić bez wsparcia z zewnątrz.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniał w 2018 roku kompleksową pomoc, na którą składały się:

 

 1. interwencja kryzysowa: diagnoza sytuacji, pomoc w planowaniu podjęcia działań umożliwiających zmianę, prowadzenie rozmów wspierająco-terapeutycznych, podejmowanie procedury instytucjonalnej

 2. terapia: prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej (psychodynamicznej), prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w hostelu, dla kobiet po wyjściu z hostelu, dla kobiet

zgłaszających się oraz dla dzieci i młodzieży, prowadzenie mediacji rodzinnych

 1. konsultacje i poradnictwo: prowadzenie konsultacji pedagogicznych, prowadzenie porad prawnych, prowadzenie porad w zakresie uzyskania pomocy socjalnej, sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznych na żądanie sądu.

 

II. Informacja dotycząca spraw wnoszonych do Ośrodka
W okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 do OIK wpłynęło 895 spraw

 

 

Tabela 1.

 • Kategoria spraw wnoszonych do Ośrodka

  01.01.2018-31.12.2018 rok

  Przemoc fizyczna i psychiczna

   

  803 w tym 33 przypadków przemocy ekonomicznej oraz 8 instytucjonalnej i około 13 cyberprzemocy

  Molestowanie seksualne

   

  5

  2-przypadki użycia tabletki gwałtu

  Alkoholizm

   

  187

  Sprawy rozwodowe

   

  18

  Sprawowanie opieki nad dziećmi

   

  19

  Komunikacja w rodzinie

   

  51

  Sprawy socjalne

   

  21

  Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży

   

  22

  Inne: * prostytucja dziecięca - a

  * dzieci pozostawione bez opieki - b

  * ucieczki z domu nieletnich – c

  * wyrzucenie z domu – d

  * handel ludźmi –c

  * dopalacze -f

   

  1a

  7b

  8d

  11c

  26f

 

Ilość spraw podejmowanych w systemie pomocy

ambulatoryjnej opierała się przede wszystkim na działaniach kwalifikowanych do obszaru interwencji kryzysowej, zgodnie z istotą funkcjonowania Ośrodka.

Punktem wyjściowym tych działań było zdiagnozowanie sytuacji tj. wniknięcie w sprawy rodziny, w której pojawił się problem w celu spowodowania zmiany zachowań i reguł rządzących życiem rodziny będącej w kryzysie. W dalszej kolejności interwencja kryzysowa dotyczyła zatrzymania aktów przemocy, udzielenia bezpiecznej formy pomocy ofiarom, a w niektórych przypadkach łączyła się z odizolowaniem ofiary od sprawcy i umieszczeniem jej w części hostelowej Ośrodka /Tabela 2./

OIK prowadził w 2018r. Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałający Handlu Ludźmi.

Z jego pomocy skorzystało 11 osób.

 

W 2018 roku z pomocy hostelowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej korzystało:

 

Tabela 2.

 • Ilość osób przebywających w części hostelowej Ośrodka

  rok

  kobiety

  dzieci

  2018

  7

   

  7

  Na dzień 31.12.2018r

  3

  4

 

 

III. Krótka analiza danych zawartych w Tabelach 1 i 2

 

Analizując kategorie spraw wnoszonych do Ośrodka w 2018 r. należy podkreślić, iż najwięcej odnotowano spraw dotyczących przemocy fizycznej i psychicznej 887 przypadków.

Częstą formą przemocy stosowaną wobec kobiet jest przemoc ekonomiczna w roku 2018 było 33 przypadków oraz przemoc instytucjonalna 8 gdzie sprawca posługując się różnymi instytucjami typu Policja Sąd MOPS itd. składa donosy na swoją byłą żone / partnerkę/ ,że ta nie dba o dzieci ..pije alkohol itp. co powoduje ciągłe sprawdzanie tej osoby przez różne instytucje w efekcie u kobiety rożnie poczucie zagrożenia i brak wiary w skuteczne ukaranie sprawcy przemocy.

Notujemy również wzrost spraw związanych z zaburzeniami emocjonalnymi wśród dzieci i młodzieży .

Związane jest to przyczynowo z modnymi wśród młodzieży napojami energetycznymi jak również z używaniem substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy zarejestrowano 26 przypadków.

Sprawy dotyczyły agresywnych zachowań jak również przedłużających się stanów psychotycznych. Problemem jest brak oddziału szpitalnego np. dziennego do właściwej diagnozy przedłużających się zachowań psychotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Osobnym problemem jest przemoc wobec osób starszych pow.67 r.ż Z reguły sprawcami są osoby najbliższe /dzieci , wnuki / zanotowano 14 takich przypadków gdzie trudność postępowania polega na odmowie zeznań przez osoby starszej w stosunku do sprawców.

Kolejny problem to przemoc wobec dzieci Najczęściej sprawcami są osoby z najbliższego otoczenia dziecka rodzice / ojciec/ lub tzw. konkubent. Mamy tutaj w 36 przypadkach do czynienia z przemocą bezpośrednią wobec dzieci i w 65 przypadkach z przemocą posrednią.

Istotnym czynnikiem wspomagającym występowanie przemocy domowej był problem alkoholowy niestety coraz młodsze osoby nadużywają alkoholu i stają się przez to agresywne w stosunku do najbliższego otoczenia zgłoszono 113 takich przypadków w tym 14 dotyczyło osób w przedziale wiekowym 16-18 lat.

Procedura Niebieskiej Karty jeśli zostaje wszczęta w początkowym okresie przemocy w rodzinie wówczas jest ona skuteczna . Daje wsparcie na grupach roboczych dla ofiary przemocy i jednocześnie wpływa na zmianę postępowania sprawcy.

Jednak często zdarza się , że Procedura NK używana jest jako argument w sprawach rozwodowych lub w konfliktach kiedy osoby współzamieszkujące zakładają sobie NK wzajemnie.

Problemem jest również cyberprzemoc.

Brutalny heit powoduje często problemy psychiczne u osób , które stają się przedmiotem ataku. W 2018r. zgłoszono do OIK 13 takich przypadków. Najczęściej dotyczyło osób w wieku 14-20 lat ale zdarzały się również przypadki kiedy cyberprzemoc stosują osoby które wcześniej były w związku , a po rozstaniu „załatwiają” porachunki poprzez np. portale społecznościowe.

Na podstawie analizy spraw prowadzonych w Ośrodku można pokusić się o stwierdzenie, że tendencje stosowania przemocy przez sprawców stanowiły mocny związek z zaburzeniami prawidłowej komunikacji w rodzinie oraz dysfunkcją procesu wychowawczego.

Dość istotnym czynnikiem była również trudna sytuacja socjalna rodziny, w której pojawiała się przemoc.

Tendencja do współwystępowania wymienionych czynników dała się zauważyć również w analizie przypadków trafiających do części hostelowej Ośrodka.

Osoby przebywające w niej to najczęściej kobiety z dziećmi pochodzące z rodzin, w których występował zarówno problem alkoholowy jak i przemoc, brak porozumienia, zubożenie rodziny najczęściej spowodowane długim okresem bezrobocia obydwu bądź jednego z rodziców dzieci oraz brak szans na powrót do domu, z którego zostały wyrzucone.

Czas pobytu kobiet z dziećmi w części hostelowej Ośrodka odizolowanych od sprawcy był bardzo mocno związany z predyspozycjami podopiecznych do osiągania poczucia bezpieczeństwa, umiejętności prawidłowego funkcjonowania, stanu równowagi oraz uregulowaniem spraw formalno-prawnych, które w efekcie są ściśle związane z zagwarantowaniem bezpieczeństwa w danej rodzinie.

Ilość osób przebywająca w części hostelowej Ośrodka w 2018 roku była zatem uzależniona od powyżej wymienionych warunków, które do końca nie są do określenia w pierwszej ocenie sytuacji czy diagnozie kryzysu w momencie pojawienia się osoby poszkodowanej.

.

 

IV. Informacja na temat pomocy udzielanej przez Ośrodek

 

W każdym z przypadków trafiających do Ośrodka niezmiernie ważnym było dostrzeżenie problemu, potraktowanie go jako źródła cierpienia, zagrożenia oraz dysfunkcji człowieka i rodziny.

W dalszej kolejności określenie planu pomocy, a to z kolei dotyczyło określenia rodzaju pomocy oferowanej w Ośrodku oraz dla zabezpieczenia sytuacji ofiary – podjęcia procedury instytucjonalnej.

a) pomoc indywidualna

z różnych rodzajów tej pomocy skorzystało w 2018 roku:

 • terapia psychodynamiczna: 8 osób

 • mediacje rodzinne: 9 osób

 • rozmowy terapeutyczne: 320 osób

 • porady prawne: 411 osób

 • porady psychopedagogiczne 420 osób

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne 78 osób

 • Razem 1246 osoby

 

Indywidualne sesje terapeutyczne prowadzone były w

przypadkach, w których konieczna było dogłębna analiza psychologiczna obejmująca zachowania, sytuację, źródła problemu oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości ofiary i przywrócenia równowagi psychicznej bez których ofiara nie byłaby w stanie poradzić sobie korzystając jedynie z form wsparcia grupowego, czy też instytucjonalnego.

 

Procedurę instytucjonalną podejmowaną w ramach interwencji

kryzysowej uruchomiono w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. w 107 przypadkach.

Były to wnioski do:

 

* Sąd: 31

* Prokuratura: 31

* Policja 7

* Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7

* Wezwania do OIK 19

* Opinie i zaświadczenia 13

* Procedura NK 10

* MZL , MOPS 18

 

b) pomoc grupowa

Obok powyżej wymienionych działań Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2018 roku oferował kobietom, dzieciom oraz młodzieży poszkodowanym na skutek przemocy w rodzinie – udział w grupach wsparcia. W ciągu roku w zajęciach takich grup wzięło udział 9 osób.

Spotkania polegały na pomaganiu w rozpoznawaniu istoty i rozmiarów przemocy w rodzinie, w zapoznaniu się z kompetencjami instytucji świadczących pomoc ofiarom przemocy oraz budowaniu poczucia własnej wartości. Spotkania miały obok terapeutycznego także edukacyjny charakter. Tematyka dotyczyła przemocy, choroby alkoholowej, współuzależnienia, procesu wychowania.

Celem pierwszorzędnym grup wsparcia była pomoc w zwalczaniu poczucia izolacji i zmniejszaniu poczucia winy oraz napiętnowania.

 

c) telefony zaufania

W 2018 roku funkcjonował podany do publicznej wiadomości telefon zaufania 19288 jak również od lipca Radomska Pomoc Linia 800 900 007 zgłoszono 24 spraw 19288 – 116 sprawy.

Specjaliści dyżurujący w Ośrodku udzielali porad dotyczących aktualnych i potencjalnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie. Ta forma pomocy bardzo często okazuje się istotna z uwagi na anonimowość jak również w wielu przypadkach jest pierwszym krokiem ze strony ofiar przemocy w poszukiwaniu profesjonalnej pomocy.

 

V. Działalność edukacyjna Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

W 2018 roku Ośrodek kontynuował zadania podejmowane już

w poprzednich latach, ściśle określone jako działania profilaktyczno-edukacyjne. Składały się na nie:

 • monitorowanie praw ofiar przestępstw domowych, monitorowanie problemu krzywdzenia dzieci

  • szkolenia policjantów , kuratorów sądowych w kontekście działań wynikających z procedury NK jak również problemu przemocy wobec dzieci

  • organizowanie debat w placówkach oświatowych na tematy związane z problematyką przemocy i uzależnień

  • spotkania w placówkach oświatowych

  • opracowywanie i wydanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych

  • programy informacyjne i edukacyjne w mediach

04.06.2018

Zbliżają się wakacje dzieci i młodzież bedzie miała duzo czasu wolnego.

Ogromną rola rodziców jest zaplanowanie swoim pociechom wakacji . Żeby ten wolny czas był zorganizowany wówczas nie będzie nudy i młody człowiek bedzie miał zajęcie.

Jak co roku zapewne zdażą sie ucieczki z domu ..trzeba zrobić wszystko żeby taki zdarzeń było jak najmniej.

Dlatego:

 • rozmawiajmy z dziećmi o sposobie spędzania czasu wolmego
 • jeśli mówmy "nie" wytłumaczmy dlaczego
 • jeśli coś zabraniamy dajmy cos w zamian
 • interesujmy sie jak nasze dzieci spędzają czas wolny ..znajdźmy czas na codzienną z nimi  rozmowę .. 

15.01.2017

Osrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu realizuje zadania związane z obszarem przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem OIK jest pomaganie ofiarom przemocy domowej polegające ba podejmowaniu działań powodujacych daleko idace zmiany wewnętrzne , które z kolei warunkuja skuteczne,konstruktywne działanie i pożądane zachowania czy też zmiany życiowe.

Celem działnia OIK w 2017r. było mozliwie szybkie i sprawne przywrócenie podopiecznym zdolności prawidłowego funkcjonowania. To oznaczało , że Osrodek podejmował różne formy pomocy umożliwiające ofiarom przemocy i ich rodzinom wspieranie ich w przezwyciężeniu trudnej sytuacji związanej z doznawaną przemocą i innymi trudnościami życioweymi , z którymi nie byli sobie poradzić bez wsparcie z zewnątrz.

OIK zapewniał w 2017r. kpmpleksową pomoc na którą składały sie :

 • interwencja kryzysowa 
 • terapia 
 • konsultacje i poradnictwo

z pomocy OIK w 2017r. skorzystało 1524 osoby

w hostelu OIK przebywało 13 kobiet i 8 dzieci  

04.01.2017

GMINA MIASTA RADOMIA WSKUTEK PRAWOMOCNEGO ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU POWIERZYŁA REALIZACJĘ ZADANIA WŁANEGO W POSTACI PROWADZENIA OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA LATA 2017-2019 ODDZIAŁOWI POWIATOWEMU TPD W RADOMIU.

ZADANIE JEST W CAŁOSCI FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA. 

03.01.2017

Analizujac kategorie spraw wnoszonych do Ośrodka w 2016r. nalezy podkreslić ,iż najwięcej odnotowano spraw dotyczących przemocy fizycznej i psychicznej - 1023 przypadków.

Często formą  przemocy stosowaną wobec kobiet jest przemoc ekonomiczna w roku 2016 było 60 takich przypadków.

Notujemy równiez wzrost spraw związanych z zaburzeniami emocjonalnymi wśród  dzieci i młodziezy .

Związane jest to przyczynowo z "modnymi"wśród młodzieży napojami energetycznymi jak również z używaniem substancji psychoaktywnych w tym tzw. dopalaczy zajestrowano 28 takich przypadków.

Sprawy dotyczyły agresywnych zachowań jak również przedłużających sie stanów psychotycznych gdzie niezbędna była konsultacja psychiatryczna. 

Istotnym czynnikiem wspomagającym występowanie przemocy domowej był problem nadużywania alkoholu i niestety coraz młodsze osoby nadużywaja alkoholu i stają sie poprzez to agresywne w stosunku do najbliższego otoczenia.

Zgłoszono 129 takich przypadków w tym 12 dotyczyło osób w przedziale wiekowym 16-18 lat.

Procedura Niebieskiej Karty była wszczęta w 18 przypadkach i jest ona skuteczna jeśli zostaje wszczęta w poczatkowym okresie przemocy w rodzinie .

Jej efektem jest wsparcie dla ofiary przemocy oraz wpłynięcie na sprawcę w zakresie korekty jego postępowania. 

Jednak zdarza się ,że Procedura NK uzywana jest jako orgument w sprawach rozwodowych lub konfliktach kiedy osoby współzamieszkujace zakładaje sobie NK wzajemnie.

Problemem jest równiez cyberprzemoc.

Brutalny heit powoduje często problemy u osób , które stają sie przedmiotem ataku.

W 2016r. zgłoszono do OIK 35 takich przypadków.

Najcześciej dotyczyło to osób w wieku 16-20 lat , ale zdarzały sie również przypadki kiedy cyberprzemoc stosują osoby , które wcześniej były w związku , a po rozstaniu " załatwiaja " swoje problemy poprzez najczęściej portale społecznosciowe typu faacebok.

W hostelu OIK przebywało 9 kobiet i 5 dzieci wskutek zagrożenia ich życia i zdrowia ze względu na stosowaną wobec nich przemoc. 

11.04.2016

Radomski Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa juz od 15 lat. Był pierwszą tego rodzaju placówką na Mazowszu.

 Rozpoczął działalność w styczniu 2001r. i stał sie wzorem dla innych Samorządów , które powoływały tego rodzaju placówki później często wykorzystując doświadczenia Radomskiego Ośrodka.

W ciągu 15 lat funkcjonowania Ośrodka skorzystało z jego pomocy ponad 20 000 osób. OIK zajmował się blisko 19 000 spraw często bardzo trudnych i dramatycznych związanych z przemocą.

OIK realizował wiele projektów dotyczących pomocy osobom znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych takie jak:

 

 • "Ocalić Dzieciństwo" program przeciwdziałania pedofili na terenie Mazowsza
 • "Klinika Sukcesu" projekt medialny dotyczący przeciwdziałania marginalizacji zycia finansowany z POKL UE

 

Dzisiaj OIK ma rozwinięty juz cały system pomocy w oparciu o procedury pomocy w sytuacjach kryzysowych. Działają infolinie 800 900 007 , 192 88 , hostel,działa również placówka Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego wpisana do rejestru Wojewody Mazowieckiego.Realizowane są również programy pomocowe dla ofiar przemocy domowej.

OIK czynny jest całą dobę. 

12.01.2016

W okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r. wpłynęło do OIK 1360 spraw w następujących kategoriach:

 

 • przemoc fizyczna i psychiczna - 1080
 • molestowanie seksualne - 4
 • alkoholizm - 123
 • sprawy rozwodowe - 14
 • sprawowanie opiki nad dzieckiem - 12
 • komunikacja w rodzinie - 53
 • sprawy socjalne - 31
 • zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży  - 8
 • prostytucja - 6
 •  dzieci pozbawione opieki - 3
 • wyrzucenie z domu - 8
 • handel ludźmi - 7
 • dopalacze - 11 

 

 W hostelu OIK przebywało 6 kobiet i 6 dzieci

pomoc indywidualna :

 

 • terapia psychodynamiczna  - 9 osób
 • mediacje rodzinne - 6 osób
 • rozmowy terapeutyczne - 543 osoby
 • porady prawne - 448 osób
 • porady psychopedagogiczne  - 587 osób
 • Razem - 1593 osoby 

 

Analizując kategorie spraw wnoszonych do OIK w 2015r. należy podkreslić , iz najwięcej spraw dotyczy przemocy fizycznej i psychicznej.

Pojawiły się nowe formy przemocy , które do tej pory nie były stosowane na szerszą skalę .

 

 • przemoc ekonomiczna

 

w sytuacji kiedy np. kobieta z dziećmi jest uzależniona od zarabiającego na utrzymanie męża czy partnera.

W skrajnych przypadkach nie ma zaspakajanych podstawowych potrzeb ekonomicznych środki na utrzymanie są stosowane jako środek szantażu do zmuszenia drugiej strony do określonych zachowań.

Takie zachowania mają na celu bezwzględne podporządkowanie sprawcy przemocy i nie reagowanie na jego zachowania odbiegające od norm funkcjonowania rodziny.

Kolejna nową formą przemocy w rodzinie jest :

 

 • cyberprzemoc

 

Sprawca posługuje sie np. portalami społecznościowymi na których jego żona / partnerka/jest poniżana ośmieszana i chce ją w ten sposób zmusić do określonego zachowania które z jego punktu widzenia jest właściwe np. w kontekscie kontaktów z dziecmi czy toczącej się sprawy rozwodowej.

Powstały nawet organizacje , które mają profile na róznych portalach i tego typu nagonki, publiczne linczowanie w stosunku do innych osób , które mają inne zdanie na temat np. sprawowania opieki przez jednego z rodziców  nad dziećmi  stały sie normą . 

04.01.2016

Oddział Powiatowy TPD w Radomiu w ramach konkursu o powierzenie zadania publicznego w 2016r. polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Radomia uzyskał finansowanie Gminy Miasta Radomia w wys. 119,892 ,- zł na prowadzenie dwóch punktów przy ul. Reja 5 w Radomiu. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będa czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00   

07.07.2015

104 dzieci zakwalifikowane przez z MOPS z rodzin zastępczych oraz o niskich dochodach wyjedzie na dwa turnusy kolonii socjoterapeutycznej w Białce Tatrzańskiej . I turnus 08.07.2015r.-21.07.2015r. - 60 dzieci oraz II turnus 21.07.2015r.-03.08.2015r. 44 dzieci.

Kolonie są bezpłatne dla uczestników dzięki środkom finansowym jakie dało sie uzuskać na ten cel z Gminy Miasta Radomia oraz Mazowieckigo Kuratora Oświaty

19.01.2015

W okresie 01.01.2014r. - 31.12.2014r. do OIK wpłyneło 1052 sprawy w następujących kategoriach:

 • przemoc psychiczna i fizyczna -  685
 • molestowanie seksualne - 10
 • alkoholizm - 111
 • sprawy rozwodow - 35
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem - 19
 • komunikacja w rodzinie - 93
 • sprawy socjalne - 26
 • prostytucja nieletnich - 5
 • pozostawienie dzieci bez opieki - 18
 • ucieczki z domu nieletnich - 11
 • wyrzucenie z domu - 32
 • zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży - 9

  Pomoc indywidualna : skorzystało 1311 osób

 • terapia psychodynamiczna - 9 osób
 • mediacje rodzinne - 9 osób
 • rozmowy terapeutyczne - 423 osoby
 • porady prawne - 405 osób
 • porady psychopedagogiczne - 287 osób
 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne - 178 osób

 W hostelu OIK w 2014 r. przebywało:

 • 8 kobiet
 • 14 dzieci

 Procedurę instytucjonalną podejmowaną w ramach interwencji kryzysowej uruchomiono w 2014r w 200 przypadkach:

 • Sąd - 43
 • Prokuratura - 27
 • Policja - 7
 • GKRPA - 9
 • wezwania do OIK - 76
 • opinie i zaświadczenia  - 25
 • Procedura NK - 10
 • MZL - 3

22.10.2014

Dzisiaj rozpoczynamy cykl szkoleń dla podmiotów realizujacych Procedury Niebieskiej Karty.

 22.10.14 spotkanie z pedagami i psychologami szkonymi 

 Tematyka:

 • Istota pracy interdyscyplinarnej w rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie
 • Rola Pedagoga w pracy Grupy Roboczej

 23.10.14 spotkanie z dzielnicowymi

 Tematyka:

 • Wszczynanie Procedury Niebieskiej Karty w sytuacjach konfliktowych w rodzinie
 • Istota pracy środowiskowej Dzielnicowego
 • Rola Dzielnicowego w realizacji zadań Grupy Roboczej

14.07.2014

Gmna Miasta Radomia przeznaczyła 67640zł na dofinansowanie kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin o niskich dochodach organizowanych przez TPD

Na dwa turnusy kolonii socjoterapeutycznej w Białce Tatrzańskiej   dzięki temu pojedzie 120 dzieci zakwalifikowanych przez MOPS.

Organizację kolonii wsparł również Mazowicki Kurator Oswiaty sumą 47000 zł.

BARDZO DZIĘKUJEMY W IMIENIU NASZYCH PODOPIECZNYCH

20.05.2014

Z przykroscią  zawiadamiamy , że w dn.19.05.2014r. zmarł prawnik OIK  p.Karol Małek.

Uroczystości  pogrzebowe rozpoczna się mszą świętą w Kościele św. Józefa w Jedlni Letnisko w dn.22.05.2014r. o godz.13.00.

ŻEGNAJ PRZYJACIELU

KADRA OIK

20.01.2014

ODDZIAŁOWI POWIATOWEMU TPD W RADOMIU WSKUTEK PRAWOMOCNEGO ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU ZOSTAŁO POWIERZONE ZADANIE WŁASNE GMNINY MIASTA RADOMIA  W POSTACI PROWADZENIA OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA OKRES 3-LAT tzn. od 02.O1.2014r.- 31.12.2016r.

POWIERZONE ZADANIE  FINASOWANE  JEST W CAŁOŚCI PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

15.01.2014

Osrodek Interwencji Kryzysowej w 2013r. prowadził działalność ambulatoryjną oraz hosteową przeznaczoną dla kobiet z dziećmi poszkodowanych na skutek przemocy w rodzinie.

Celem działalności OIK w 2013r. było możliwie szybkie i sprawne przywrócenie podopiecznym zdolności prawidłowego funkcjonowania . 

Oznacza to , że Ośrodek podejmował różne formy pomocy umożliwiające ofiarom przemocy i ich rodzinom wspieranie ich w przezwyciężeniu trudnej sytuacji związanej z doznawaną przemocą , z którą nie byli w stanie sobie poradzić bez pomocy z zewnątrz.

Działaność OIK prowadzona była w trzech aspektach:

 • interwencja kryzysowa
 • terapia
 • konsultacje i poradnictwo
 • zabezpieczenie w hostelu

W okresie 01.01.2013r.- 31.12.2013r. do OIK wpłynęło 1200 spraw

w następujących kategoriach :

 • Przemoc fizyczna i psychiczna - 1043
 • Molestowanie seksualne -  8
 • Akoholizm - 123
 • Sprawy rozwodowe - 43
 • Sprawowanie opieki nad dziećmi - 28
 • Komunikacja w rodzinie - 124
 • Sprawy socjalne - 52
 • Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży - 9
 • Prostytucja dziecięca -  4
 • Pozostawienie dzieci bez opieki - 11
 • Ucieczki z domu nieletnich - 14

01.07.2013

Jak co roku  w wakacje organizujemy kolonie socjoterapeutyczne w Białce Tatrzańskiejdla dzieci z rodzin z problemami uzależnień.

Wtym roku na taką formę wypoczynku wyjedzi 150 dzieci zakwalifikowanych przez MOPS.

Dzieci wypoczywać będą na trzech turnusach:

 • 12.07.2013- 25.07.2013r.
 • 25.07.2013- 07.08.2013r.
 • 07.08.2013 - 20.08.2013r.

KOLONIE UDAŁO SIĘ ZORGANIZOWAĆ DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU GMINY MIASTA RADOMIA NA SUMĘ 90.000,- ZŁ

02.02.2013

ZADANIE GMINY W POSTACI PROWADZENIE OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ZOSTAŁO W WYNIKU KONKURSU POWIERZONE W 2013 r. DLA ODDZIAŁU POWIATOWEGO TPD W RADOMIU I JEST W CAŁOŚCI FINANSOWANE Z GMINY MIASTA RADOMIA

02.01.2013r.

W okresie od 01.01.2012r.-31.12.2012r. do OIK wpłynęło 1353 sprawy w następujących kategoriach:

 • Przemoc fizyczna i psychiczna - 1122
 • Molestowanie seksualne          -  11
 • Alkoholizm                             -  137
 • Sprawy rozwodowe                 - 76
 • Sprawowanie opieki nad dziećmi- 65
 • Komunikacja w rodzinie             48
 • Sprawy socjalne
 • Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży - 12    
 • W hostelu OIK przebywało 9 kobiet i 18 dzieci 

    Pomoc indywidualna :

 • terapia psychodynamiczna - 43 osoby
 • mediacje rodzinne - 6 osób
 • rozmowy terapeutyczne - 111 osób
 • porady prawne - 456 osób
 • porady psychpedagogiczne - 452 osoby

     Procedurę istytucjonalną podejmowano w ramach interwencji kryzysowej w 286 przypadkach

 • Sąd - 61
 • Prokuratura - 49
 • Policja - 8
 • GKRPA - 119
 • Wezwanai do OIK- 114

18.01.2012

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. do Osrodka wpłynęło 1315 spraw w następujących kategoriach:

 • przemoc psychiczna i fizyczna - 911
 • molestowanie seksualne - 10
 • alkoholizm - 90
 • sprawy rozwodowe  - 35
 • komunikacja w rodzinie - 152
 • zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży- 10
 • sprawy socjalne  - 89
 • sprawy związane z problematyką handlu ludźmi - 18

W hostelu OIK przebywalo 16 kobiet i 21 dzieci.

W pomocy OIK skorzystała nastepująca liczba osób:

 • terapia psychodynamiczna - 34
 • mediacje rodzinne - 29
 • rozmowy terapeutyczne - 410
 • porady prawne - 501
 • poradnictwo psychopedagogiczne - 453
 • grupa wsparcia dla byłych miszkanek OIK - 10

20.06.2011

Kapituła XV edycji konkursu Gala Biznesu Ziemi Radomskiej o Nagrodę  Gospodarczą  Izby Przemysłowo - Handlowej Ziemi Radomskiej przyznała dla Włodzimierza Wolskiego dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej TPD nagrode specjalną za szczególną wrażliwość społeczną i wieloletnie zaangażowanie w rozwiązywanie trudnych ludzkich spraw

24.01.2011

W dniu dzisiejszym mija równo 10- lat od powstania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.

Uroczyste otwarcie Ośrodka nastąpiło w dn.24.01.2001r. i Radom był pierwszym miastem na Mazowszu  w którym przy współpracy z władzami miasta powołano Ośrodek Interwencji Kryzysowej .

W ciagu tych 10 lat do Ośrodka Interwencji Kryzysowej  wpłynęło prawie 13.000 spraw , a z pomocy Ośrodka skorzystało około 16.000 osób.

Ośrodek realizował wiele autorskich programów takich jak np : " Ocalić dzieciństwo" pierwszy na Mazowszu program przeciwdziałania pedofili  realizowany wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu oraz programem TVP  red. Agnieszką Borowską autorka programu " Kronika Kryminalna Jedynki"

Było bardzo dużo róznego rodzaju programów edukacyjnych , szkoleniowych jak np: szkolenia dla pedagogów dotyczace nadpobudliwosci psychoruchowej u dzieci ADHD czy warsztaty dla osób pracujacych z dziećmi " Jak słuchać swoje dziecko"

Oczywiście był również program finansowany z środków UE z POKL poddziałanie 7.2.1 " przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu " projekt medialny " Klinika Sukcesu" realizowany wspólnie  " TV RAIN" 

Ogromna rolę w działalnosci Ośrodka pełniły media nasze lokalne jak : Telewizja " Dami" , Radio Rekord , Radio Plus, Echo Dnia , Gazeta Wyborcza , WOT oraz stacje ogólnopolskie TVP, TVN, Polsat  dzięki wspólpracy z mediami mogliśmy pomagać rozwiazywać ludzkie problemy tzw. nie do rozwiązania jak również prowadzić szeroka profilaktykę i edukację społeczną.

Te 10 lat minęło bardzo szybko Ośrodek mógł pomagać ludziom ponieważ ma wspaniałą kadre psychologów, pedagogów, prawników, interwentów , pracowników socjalnych , którzy zawsze sa na posterunku - pomagania innym i na nich zawsze mozna liczyć.

Za to wszystko jako dyrektor OIK z głębi serca dziękuję

Włodzimierz Wolski

13.01.2011

W okresie 01.01.2010- 31.12.2010 do Ośrodka wpłynęło 1256 spraw:

 •  przemoc fizyczna - 792
 • molestowanie seksualne  - 12
 • alkoholizm - 107
 • konflikty okołorozwodowe - 89
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem - 42
 • sprawy socjalne- 53
 • zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży- 12

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniał w 2010r. kompleksową pomoc , na która składały się :

 • interwencja kryzysowa - diagnoza sytuacji  pomoc w planowaniu podjęcia działań umożliwiających zmainę  sytuacji życiowej, prowadzenie rozmów wspierająco - terapeutycznych , podejmowanie procedury instytucjonalnej
 • terapia- prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej/ psychodynamicznej/ , prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w hostelu oraz dla osób które opuściły Ośrodek 
 • konsultacje i poradnictwo - prowadzenie konsultacji psycho-pedagogicznych , porad prawnych, prowadzenie poradnictwa socjalnego, sporzadzanie opinii dla potrzeb Sądu i Prokuratury

W 2010 r. w hostelu OIK przebywało 27 kobiet i 33 dzieci

 • pomoc indywidualna :
 • terapia psychodynamiczna - 9 osób
 • mediacje rodzinne - 4 osoby
 • rozmowy terapeutyczne - 211 osób
 • porady prawne - 460 osób
 • porady psycho-pedagogiczne - 509

12.01.2011

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej  Włodzimierz Wolski został wybrany na Przewodniczącego  Zespołu Interdyscyplinarnego , który koordynuje realizacje Gminnego Programu Przeciedziałania Przemocy w Rodzinie

02.03.2010

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu zajmuje się  sprawami dotyczacymi problemów osób , które znalazły sie w sytuacji kryzysowej w tym przemocy domowej .

Niewątpliwie są to trudne sprawy ze względu na fakt , że dzieją sie w środowisku zamkniętym  często niechętnym do ujawnienia istniejącego problemu na zewnątrz.

Głównym zadaniem OIK jest pomagania ofiarom przemocy domowej polegające na podejmowaniu działań powodujacych daleko idące zmiany wewnętrzne, które z kolei warunkują skuteczne , konstruktywne działanie i pożadane zachowania czy też zmiany życiowe.

Celem działalności Ośrodka w 2009r. było możliwie szybkie i sprawne przywrócenie podopiecznym zdolności prawidłowego funkcjonowania to oznaczało , że Ośrodek podejmował różne formy pomocy umożliwiające ofiarom przemocy i ich rodzinom wspieranie ich w przezwycięzeniu trudnej sytuacji życiowej z którą nie mogli sobie poradzić bez wsparcia zewnętrznego.

W 2009r. do Ośrodka wpłynęło 1162 sprawy w następujących kategoriach:

 • przemoc psychiczna i fizyczna - 595
 • molestowanie seksualne - 11
 • alkoholizm - 123
 • konflikty okołorozwodowe - 115
 • sprawowanie opieki nad dziecmi - 39
 • komunikacja w rodzinie - 211
 • sprawy socjalne - 54
 • zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży - 12
 • w hostelu OIK przebywało 32 kobiety i 43 dzieci 

Ośrodek prowadził również Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałajacy Handlu Ludżmi,  z którego pomocy skorzystało 37 osób     

09.12.2009

W ramach konkursu "Dobre praktyki 2009 " ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Radomia dla organizcji pozarządowych Zarząd Powiatowy TPD w Radomiu otrzymał wyróżnienie specjalne przyznane przez Kapitułę konkursu za projekt "Klinika Sukcesu" dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu , a realizowany z środków UE

copyright: TPD 2018

projekt i wykonanie: ITDOT